Advocaten en juristen

Goed argumenteren is bij uitstek een vaardigheid die advocaten en juristen in de vingers moeten hebben. Schriftelijk moet een jurist precies en helder een conflict kunnen beschrijven en oplossen. Mondeling moet een advocaat overtuigend en grondig een pleidooi kunnen houden. Deze vaardigheden leer je alleen in de praktijk, met gerichte reflectie en feedback – iets waar de doorsnee rechtenfaculteit te weinig aandacht aan besteedt.

Vandaar dat de Luistervinken, specialist in debat en communicatie, een aantal cursussen specifiek voor advocaten en juristen heeft ontwikkeld. Deze cursussen worden op maat samengesteld en zijn specifiek gericht op de rechtspraktijk. Van pleitnota tot pleidooi: De Luistervinken helpen u ermee!

Ziehier een greep uit onze veelgevraagde cursussen op maat voor advocaten en juristen:

Pakkend Pleiten

Hoe houdt u een pakkend, overtuigend en inhoudelijk goed betoog? De training Pakkend Pleiten richt zich met name op de presentatie van uw pleidooi.

U leert hoe u uw stemgebruik en lichaamstaal optimaal kunt inzetten om uw stelling kracht bij te zetten. We oefenen in kleine setting met voorbeeldpleidooien, zodat we gericht en persoonlijk feedback kunnen geven.

Na de training presenteert u zelfverzekerd en met kracht uw casus.

Argumentatieleer voor de advocatuur

Of u een zaak wint, hangt niet alleen af van uw presentatie maar ook van uw argumentatie. Hoe creëert u een waterdichte casus? Hoe zorgt u dat uw argumentatie stevig staat en hoe bereidt u zich voor op de redenaties van de tegenstander? De training Argumentatieleer voor de Advocatuur is het antwoord!

In deze training maakt u kennis met de verschillende redeneervormen: deductie, inductie, vaste redeneerschema’s en nog meer. U oefent met het herkennen en doorprikken van drogredenen, het snel en inhoudelijk kunnen reageren op vragen van de rechter en het effectief kunnen inzetten van een slimme strategie voor repliek en dupliek.

Na de training kunt u uw argumenten beter ordenen, structureren en onderbouwen en weet u het betoog van de wederpartij beter te weerleggen. De training is daarom niet alleen geschikt voor advocaten specifiek, maar ook voor juristen in het algemeen.

Retorica en de rechtspraktijk

Prof. mr. Hoyng gooide hoge ogen toen hij in de rechtzaal zijn toga openknoopte om te laten zien dat deze van binnen gevoerd was met de beroemde, zeer herkenbare, lijnen van zijn cliënt Burberry. Punt gemaakt. Maar dit soort gewaagde retorische stijlmiddelen zijn niet altijd en niet voor iedereen gepast. Wat kan dan wel? Welke technieken zijn er om een betoog helderder, memorabeler en overtuigender te maken?

In deze training maakt u kennis met een scala aan retorische technieken. Van claptraps via metaforen tot storytelling: u oefent met de beste en nieuwste technieken om uw pleidooi meer pit te geven.

Na de training weet u als geen ander uw pleidooi levendig en boeiend te maken.

Meer trainingen

We hebben nog meer trainingen in huis waar de jurist van kan profiteren. Kijkt u bijvoorbeeld eens bij: