Analytische vaardigheden en kritisch denken

Het zijn de top twee vaardigheden bovenaan elke POP: analytische vaardigheden en kritisch denken. Maar hoe ontwikkel je die competenties? De Luistervinken heeft, gebruikmakend van haar eigen expertise in debat- en argumentatieleer, een speciaal programma ontwikkeld om precies deze twee vaardigheden te vergroten.

Terug naar trainingsoverzicht

De training

Analytische vaardigheden, dat is: oorzaken van problemen goed kunnen diagnosticeren, hoofd- van bijzaken weten te scheiden, en accurate en effectieve oplossingen kunnen genereren. Kritisch denken is een mening goed kunnen beargumenteren, onderscheid maken tussen feit en mening en weten wanneer en hoe een conclusie goed onderbouwd is.

De Luistervinken ontwikkelen die vaardigheden met een stevige training in argumentatieleer. Deelnemers leren om drogredenen te herkennen, te weten wanneer een conclusie logisch volgt uit haar premissen en wanneer een standpunt redelijkerwijs te verdedigen of aan te vallen is. We oefenen met het analyseren van op maat gemaakte casussen, zodat deelnemers écht grondig en kritisch een probleem leren uitpluizen en met oplossingen komen.

Resultaat

Na de training kunt u:

  • Sneller en correcter oorzaken van problemen identificeren
  • Beter consequenties doordenken
  • Razendsnel tot de kern komen van willekeurig welke discussie dan ook

Alle deelnemers krijgen ook het door ons geschreven, bij Boom-Lemma uitgegeven nieuwe standaardwerk op het gebied van debattechnieken en argumentatieleer. Dit boek heet 'Argumentatie en Debat'. Lees er hier meer over.

Voor wie geschikt

Deze training is geschikt voor iedereen die in zijn of haar dagelijkse praktijk gebruikmaakt van analytische vaardigheden en kritisch denken. Vooral managers, advocaten, beleidsmedewerkers, adviseurs, politici en woordvoerders zullen veel aan de training Analytische Vaardigheden en Kritisch Denken hebben.

Meer informatie

  • De training duurt vier dagdelen.
  • De deelnemers maken ook 'huiswerk'.
  • De ideale groepsgrootte is tussen de acht en twaalf deelnemers.
  • Prijsopgave op aanvraag.