Gemeenteraad en Provinciale Staten

Werken in de volksvertegenwoordiging is complex: een verkozen politicus moet schaken op vier borden tegelijkertijd: ten eerste op de inhoud van zijn dossier, ten tweede met de media, ten derde met de achterban en ten vierde in de politieke strijd met andere fracties. Erger nog, die borden lopen in elkaar over: een communicatiefout met de achterban levert op lange termijn zetelverlies op, en reken maar dat de media daar direct bovenop zitten.

Hoe krijgt iemand onder dit soort zware omstandigheden het politieke handwerk in de vingers? De Luistervinken bieden trainingen en coaching op maat, voor de individuele politicus, voor de fractie en voor de gehele raad. Hieronder een overzicht van veelgevraagde trainingen in het politieke:

Voor de gehele raad

Als u het raadsdebat wilt verbeteren, kunt u dat het beste doen met álle fracties tezamen. Hieronder de diensten die we aan een gehele volksvertegenwoordiging bieden.

Quickscans

Met de quickscan bezoeken we uw raads- of statenvergadering en schrijven hierna een analytisch rapport: hoe is de kwaliteit van het debat? Wat gaat er goed en wat kan er beter? U krijgt concrete aanbevelingen voor verbetering van procedures, zodat u een publieksvriendelijker en effectiever debat kunt creëren.

Debat- en vergadertraining

De volksvertegenwoordiging hoort de plek te zijn waar het publieke belang centraal staat, waar politieke tegenstellingen duidelijk worden en waar belangrijke besluiten vallen. Helaas is het in de praktijk maar al te vaak een reeks van plichtmatige handelingen, procedurezetten en publieksonvriendelijk jargon. Wij zetten onze expertise als debattrainer, debatcoach en debatkampioen graag in om van de raadsvergadering meer een écht debat te maken.

Voorzitterstraining

Een voor de buitenstaander aantrekkelijke vergadering die ook nog eens politieke besluitvorming oplevert, gebeurt eigenlijk alleen maar onder een vakkundige voorzitter. Wij observeren de voorzittersvaardigheden, geven een training op maat en voorzien de deelnemers vervolgens van individuele coaching.

Politieke speeches

Hoe kunt u het beste speechen in de raads- of statenvergadering? Hoe zorgt u dat uw boodschap helder en overtuigend overkomt? Zijn prachtige politieke speeches zoals die van Obama, Clinton of Reagan voor u ook weggelegd?

Op die laatste vraag is het antwoord een volmondig 'ja'. Wij leren u hoe.

Voor de fractie en het individu

In sommige gevallen loopt de vergadering prima, maar is de eigen politieke profilering het grote struikelblok. Daarom hieronder de trainingen die we bieden aan fracties. Op aanvraag helpen wij élke fractie, ongeacht de politieke kleur of ideologie, behalve die fracties die een duidelijk ondemocratisch gedachtegoed erop nahouden.

Politieke strategie

Of u nu in de oppositie of in de coalitie zit, hoe zorgt u dat uw eigen verhaal goed gehoord wordt in de volksvertegenwoordiging? Hoe kunt u slimme vragen stellen, overtuigende speeches houden en met goede moties komen? Hoe zet u het politieke debat naar uw hand?

Wij observeren en analyseren uw huidige opstelling in het politieke debat en oefenen met de effectiefste debatinterventies. U oefent met concrete vaardigheden zodat uw volgende vergadering úw kant op gaat.

Mediatraining

Hoe gaat u om met de (lokale) media? Wat moet u doen als een journalist u onverhoopt belt tijdens een politieke crisis? Wij geven u niet alleen tips, maar oefenen het ook: u gaat aan de slag met een concrete casus waarin u zelf een mediastrategie moet bepalen. U leert slimme kernboodschappen formuleren en bruggen bouwen zodat de dag erna de krant altijd opschrijft wat ú wilt.

Verkiezingsdebatten winnen

Eéns in de vier jaar - en soms vaker - is het zover: de verkiezingen. Hoe krijgt u uw boodschap goed voor het voetlicht in de rokerige achterafzaaltjes? Hoe zet u zich scherp af tegen de juiste tegenstanders? Wij helpen u uw boodschap te formuleren en bereiden u optimaal voor op alle gemene zetten die van de politieke tegenstanders zouden kunnen komen.

Canvassing

Politici gaan in verkiezingstijd steeds vaker de straat op: direct in dialoog met de burger, hetzij op de zaterdagse markt, hetzij bij door-to-door-campagnes. Hoe haalt u het maximale rendement uit deze directe contacten met de kiezer? Wat zijn de do's en dont's? U leert de kneepjes van de directe dialoog van niemand minder dan canvaskoning Daniël Schut.

Direct contact

Wilt u ook uw politieke effectiviteit verbeteren? Neem dan direct contact op met De Luistervinken! Contactgegevens vindt u hier.