Trainingen voor medezeggenschap

De medezeggenschap vormt een belangrijk knooppunt in uw organisatie: het is dé plek waar verschillende stakeholders hun strategisch belang kunnen vormgeven. Daarom geeft De Luistervinken training aan zowel de medezeggenschap als aan de bestuurder, om zo alle partijen te helpen met effectiever, efficiënter en resultaatgerichter tot oplossingen te komen. We geven onder andere de volgende trainingen op maat:

De pro-actieve medezeggenschap

Geef uw eigen OR een vliegende start met deze ééndaagse strategische sessie. We gaan met de gehele OR om tafel en smeden gezamenlijk een strategisch plan. Wat zijn de prioriteiten voor de komende periode? Waar liggen de kansen en bedreigingen? Hoe kunnen we de onderlinge samenwerking en die met de bestuurder gezamenlijk inrichten om zo tot een optimaal resultaat te komen?

In deze strategische sessie beantwoorden de deelnemers van de OR deze vragen zélf. We gebruiken unieke brainstormmethodes om het onderste uit de strategische kan te halen. De sessie is interactief en enthousiasmerend. Nergens anders kunt u uw dromen zo snel leren omzetten in daden!

Na deze strategische sessie hebben de leden van de OR:

  • Een gezamenlijke visie en strategie ontwikkeld
  • Inzicht in het politieke speelveld vis-a-vis de bestuurder en de organisatie
  • Een concreet stappenplan met actiepunten voor de komende periode

Leer om niet meer te wachten op de plannen van uw bestuurder. Neem het heft in eigen handen en wordt van een actieve OR een pro-actieve OR! Mail of bel direct, contactgegevens hier

Beïnvloed de bestuurder

De bestuurder is de belangrijkste strategische partner van de OR. Maar hoe geeft u het overleg met de bestuurder structuur? Hoe zorgt u ervoor dat u geen informatie-achterstand oploopt en u op tijd betrokken bent bij belangrijke besluiten? En bovenal: hoe houdt u de relatie met de bestuurder positief en constructief?

In deze ééndaagse training leert u de geheimen van het overtuigen en beïnvloeden. U krijgt inzicht in het besluitvormingsproces van de bestuurder en de organisatie, leert debat- en vergadervaardigheden en doet interpersoonlijke vaardigheden op om op een volwassen manier met potentiële conflicthaarden om te kunnen gaan.

Na deze strategische sessie kunt u:

  • Slim en inhoudelijk reageren op elk voorstel waar uw bestuurder mee zou kunnen komen
  • Retorische trucs van uw bestuurder direct doorzien en pareren
  • Uw eigen belang in onderhandelingen constructief naar voren brengen

Sta sterker in uw schoenen. Handel slimmer en daadkrachtiger. U bent op alles voorbereid met de training Beïnvloed de Bestuurder. Meer weten? Bel of mail ons!

Communiceer met uw achterban

De OR zit vaak in een lastige positie: aan de ene kant moet ze de belangen van de achterban vertalen naar de bestuurder, maar soms moet ze ook lastige besluiten ‘van boven’ zien uit te leggen. Hoe gaat u om met die precaire positie? Hoe activeert, betrekt en motiveert u alle medewerkers in uw organisatie? En hoe zorgt u dat u uw achterban vertaalt naar uw belangrijkste doel: draagvlak?

Deze training geeft daar antwoord op. In deze ééndaagse sessie leert u een belanghebbendenanalyse maken en bekijken welk soort boodschappen wel en niet werken. U leert methodes om de participatie te verhogen en de betrokkenheid te bestendigen. U leert communicatiestrategieën bedenken en uitvoeren die uw standpunt door de gehele organisatie doen galmen.

Na deze training kunt u:

  • De verschillende doelgroepen en belangen in uw organisatie identificeren
  • Een eerlijke en heldere communicatiestrategie opstellen
  • Zowel offline als online methodes gebruiken om de participatie te verhogen

Leer uw achterban vertalen in draagvlak. Leer participatie en betrokkenheid te verhogen – alleen zo kunt u met recht zeggen dat u medezeggenschap beoefent! Meer weten? Bel of mail direct!

Meer trainingen

Hiernaast bieden we ook nog een aantal trainingen die we op maat aanpassen voor een effectieve medezeggenschap. Kijkt u bijvoorbeeld eens bij: